Har kikhosta återuppstått?

Vissa länder har märkt en återuppkomst i fall av kikhosta sedan omkring 2005 och särskilt 2011-12. WHO SAGE-rapport 2016

Inkluderat är USA, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien.

Danmark har inte sett en återuppkomst (även om det för närvarande verkar drabbas av utbrott. Oktober 2019), inte heller har länder som har fortsatt att använda helcellsvaccin.

Många inklusive mig själv tror att de flesta, om inte alla, ökningen är resultatet av bättre medvetenhet. Den här webbplatsen har till exempel hjälpt människor att förstå kikhosta sedan 2000.

Också viktigt är den enkla bekräftelsen genom blod- eller oral vätsketestning eller PCR-testning som blev populär samtidigt som den förmodade återuppkomsten i mitten av nattlivet.

Innan diagnosen för återuppkomst berodde främst på att en läkare bekräftade det. De flesta hade inte kunskapen att göra det eller ansåg att det inte var nödvändigt att meddela om det inte bekräftades. Efter denna tid var ett enkelt test från labbet allt som krävdes.

Skyllas för återuppkomsten har acellulärt vaccin använts av alla ovanstående länder i ungefär 20 år.

Acellulärt vaccin är inte så långvarigt och kan låta det spridas lättare.

Juryn är fortfarande ute om det är betydligt fler fall nu. Det är troligt att det alltid var där men ingen räknade ordentligt.

översyn

Denna sida har granskats och uppdaterats av Dr Douglas Jenkinson 16 augusti 2020