Ljudinspelningar av kikhosta

Ljudet av kikhosta hos barn.

Ljudet av kikhosta hos en vuxen.

Dessa ljudfiler finns också på symptom sida

Ljud av ett barn med kikhosta där det är mycket högt kikhår
Ljud av ett barn med kikhosta med en liten mängd kikhosta
Ljud av ett barn med kikhosta utan kikhosta
Vuxen med svår kikhostspasm. Var noga med att lyssna om du känner dig känslig!

Du kanske hittar symptom sida användbar också. ALLA symtomen beskrivs där.

Du kan få kikhosta Översikt på hemsidan

Du kommer sannolikt också att hitta sida för självdiagnos hjälpsam. 

Även de olika bloggarna nedan som jag försöker hjälpa människor att få diagnosen.

Denna sida har granskats och uppdaterats av Dr Douglas Jenkinson  28 februari 2021