Mapa występowania krztuśca w UE 2017
Mapa ECDC występowania krztuśca w UE 2017. Francja nie gromadzi porównywalnych danych.

Tabela porównująca przypadki pomiędzy krajami

Liczba przypadków na populację 100,000 jest standardowym sposobem pomiaru zapadalności. Umożliwia porównanie różnych populacji.

Ta strona próbuje umożliwić porównania między krajami, pokazując oficjalne dane z ostatniego dostępnego roku.

Ważne jest, aby zrozumieć, że metody gromadzenia liczby przypadków i sposoby ich diagnozy różnią się bardzo w zależności od kraju, a często także regionu w poszczególnych krajach.

Celem tej strony jest wykazanie różnic i trudności w stosowaniu takich liczb do opisania prawdziwej częstości krztuśca.

Kraj

Liczba przypadków według 100,000

Australia

Anglia

USA

Kanada

Francja

Nowa Zelandia

Niemcy

Włochy

Holandia

Norwegia

Polska

Dania

50.3 (2018)

5.2 (2018)

4.1 (2018)

9.8 (2017)

Nie zebrano porównywalnych danych

56.5 (2018)

15.3 (2014)

0.3 (2014)

47.9 (2014)

59.4 (2014)

5.5 (2014)

13.5 (2014)

Kraje mogą liczyć przypadki na co najmniej dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest staromodny sposób, w jaki lekarz lub pielęgniarka diagnozują chorobę i są prawnie zobowiązani do poinformowania odpowiedniego organu, który następnie przekazuje informacje do krajowego ośrodka, który się liczy.

Oprócz tego lub dodatkowo kraje mogą liczyć laboratoryjne potwierdzenia zakażenia krztuścem. Wiele krajów uważa te dane za preferowane.

Niektóre kraje nie zbierają statystyk krajowych, tylko regionalne, z których każdy może rejestrować dane inaczej.

Niektóre kraje dopiero niedawno zaczęły gromadzić dane.

We Francji nie ma wymogu powiadomienia. Zamiast tego istnieje sieć pediatrów i bakteriologów w szpitalach, którzy monitorują chorobę i zgłaszają się do Instytutu Pasteura.

Lekarze w różnych krajach mają dość zróżnicowane podejście do ustawowego obowiązku powiadamiania.

Niektóre z powyższych danych pochodzą z Sprawozdanie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w którym można zobaczyć wszystkie europejskie dane dotyczące krztuśca dla każdego kraju w ostatnim dostępnym roku 2014.

przegląd

Zaktualizowany i sprawdzony przez Dr Douglas Jenkinson 22 maja 2020