ਕੜ੍ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ.

ਠੰ. ਦੀ ਆਮ ਠੰ,, ਖੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੰਘ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਸੀਆਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੈਬ-ਟੈਸਟ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ.

2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ.

ਤਤਕਾਲ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੀਸੀਆਰ.

ਕੜਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਸ਼ਖੀਸ ਸਿਰਫ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੰਘ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਟਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਠੰ cough ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਰਸ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੰ. ਦੀ ਖਾਂਸੀ. ਇਹ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਖੰਘ ਦੀ ਖੰਘ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਦਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲਭੂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਘ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਦੀ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਮ ਘੁਟਣ ਨਾਲ. ਪਰ ਦਮਾ ਵਿਗੜਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਉਥੇ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਠੰ cough ਨਾਲ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਦਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਘ ਥੋੜਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ.

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਖੰਘ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪੈਰੋਕਸਾਈਮਲ ਖੰਘ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ.

ਸਮੀਖਿਆ

ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾ. ਡਗਲਸ ਜੇਨਕਿਨਸਨ 22 ਮਈ 2020