ਤੁਸੀਂ ਖੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜੋ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗ ਹੈ.

 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਕੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ.

 It ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ (ਅਕਸਰ ਇਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ), ਜਾਂ ਇਕ ਬਾਲਗ (ਅਕਸਰ ਇਕ ਮਾਂ-ਪਿਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ.

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕਟਰੀਆ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱ couਿਆ ਹੈ. ਬੈਕਟਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਬਲਗਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਸੀਟੇਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. 

ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੀੜਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫੜਿਆ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਖੰਘ ਉਹੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਠੰ! ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ!

ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਦੁਆਰਾ.

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰ ਜਾਂ ਕੈਟਾਰਹ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ. ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਵੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ).

ਇਮਿunityਨਿਟੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮਿ Imਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਕੜਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੂੜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹਨ.

ਦਮਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 

ਲੋਕ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹਨ  ਦਮਾ ਕੜਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਦਮਾ ਜੋ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

4 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣਾ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ) ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ antiੁਕਵੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਪਰਟੂਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ 'ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੂਪਿੰਗ ਕਫ ਪੈੱਗ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇਖੋe.

ਸਮੀਖਿਆ

ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾ. ਡਗਲਸ ਜੇਨਕਿਨਸਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2020