ਜਲਦੀ ਸਵੈ ਨਿਦਾਨ ਟੈਸਟ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 3 ​​ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ "ਹਾਂ" ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਖੰਘ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਟੈਸਟ ਹੈ. 

ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਟੂਸਿਸ ਟੌਕਸਿਨ ਜਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਖੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਖੰਘ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. , ਘਬਰਾਹਟ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੰਘ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3

ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ?

ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਖੰਘ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੜਕਣ ਵਾਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ.

ਵਾਪਸ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ

ਸਮੀਖਿਆ

ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾ. ਡਗਲਸ ਜੇਨਕਿਨਸਨ 12 ਨਵੰਬਰ 2020