ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਘ ਹੈ?

ਹੂਫਿੰਗ ਖੰਘ ਲੋਗੋ
ਖੈਰ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ.

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਠੰoking ਦੀ ਖੰਘ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਛਣ ਪੇਜ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਚੂਕਿੰਗ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਖਾਂਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਰਟੂਸਿਸ ਟੌਕਸਿਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਖੰਘ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ.

ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ .ਰਤਾਂ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਓ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ safelyੰਗ ਨਾਲ ਕੱoseਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਖੰਘਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ.

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਖੰਘਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ. ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! 

ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਕਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

100 ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.

ਖੂੰਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਇਹ ਐਕਸ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਜੇ ਇਹ ਖੰਘਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸਬਕਲੀਨਿਕਲ ਕੇਸ.
ਹਰੇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਡਗਲਸ ਜੇਨਕਿਨਸਨ

1967 ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰਜਿਸਟਰਡ. 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਨੌਟਿੰਘਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਵਰਥ ਵਿਚ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਿਤਾਇਆ. ਨਾਟਿੰਘਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਮਾ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ. ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੂਪਿੰਗ ਖੰਘ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ.

ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ

 1. ਮਾਰਕ ਲਵਸਨ

  ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਰਹੀ ਹੈ
  ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੇਰੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
  ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਨ
  ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.
  ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ
  ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰ ਨੋਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.
  ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

  1. ਡਗਲਸ ਜੇਨਕਿਨਸਨ

   ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋਪਿੰਗਕੌਫ.ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੜ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰੱਬ ਦਾ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੋਵੇ!

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.