Har det vært en gjenoppblomstring av kikhoste?

Noen land har merket en gjenoppblomstring i kikhoste-tilfeller siden omkring 2005 og spesielt 2011-12. WHO SAGE rapport 2016

Inkludert er USA, Australia, New Zealand og Storbritannia.

Danmark har ikke sett en gjenoppblomstring (selv om det foreløpig ser ut til å lide utbrudd. Oktober 2019), og det har heller ikke land som har fortsatt å bruke helcellevaksine.

Mange mennesker inkludert meg selv tror at de fleste, om ikke alle, økningen skyldes bedre bevissthet. Dette nettstedet har for eksempel hjulpet folk med å forstå kikhoste siden 2000.

Også viktig er den enkle bekreftelsen ved blod- eller oral væsketesting eller PCR-testing som ble populær samtidig med den antatte gjenoppblomstringen i midten av nattetiden.

Før oppblomstringsdiagnosen var hovedsakelig avhengig av at en lege bekreftet det. De fleste hadde ikke kunnskapen til det, eller trodde det ikke var nødvendig å varsle med mindre det ble bekreftet. Etter denne tiden var det bare en enkel test fra laboratoriet som var nødvendig.

Skylden for gjenoppblomstringen har vært acellulær vaksine brukt av alle de ovennevnte landene i omtrent 20 år.

Acellulær vaksine er ikke så langvarig og kan gjøre det lettere å spre seg.

Juryen er fortsatt ute om det er vesentlig flere saker nå. Det er sannsynlig at det alltid var der, men ingen regnet ordentlig.

Anmeldelse

Denne siden er gjennomgått og oppdatert av Dr Douglas Jenkinson 16 august 2020