Symptomen van kinkhoest

75% van de gevallen doet zich tegenwoordig voor bij tieners en volwassenen. Vertel me je kinkhoestverhaal. Ik zou graag van u horen.  (Opent uw e-mailer)

Symptomen van kinkhoest zijn onder meer de hoest. Hier zijn 4 verschillende opnames van. 
 

Ga terug naar Startpagina voor Overzicht van kinkhoestinformatie

Plotselinge verstikkingshoest met kokhalzen en braken is het belangrijkste symptoom van kinkhoest

Ook omschreven als een 'hijgende hoest' 

Ook belangrijk zijn de LANGE INTERVALLEN, ZONDER ENIGE HOUDING

Geluid van een kind met kinkhoest met een lichte kinkhoest.
Geluid van een kind met kinkhoest en veel 'kinkhoest'.
Geluid van een kind met typische kinkhoest maar er is geen 'kinkend' geluid.
Geluid van een volwassen man met kinkhoest met een ernstige hoestbuien.

Belangrijkste symptomen van kinkhoest

  • Het veroorzaakt hoestbuien die meestal minstens 3 weken aanhouden.

  • Bij elke aanval heb je het gevoel dat je stikt en stikt.

  • Het maakt de toeschouwers net zo bang als de patiënt.

  • Deze verstikkingsaanvallen vinden gemiddeld twaalf keer per dag plaats.

  • Tussen de aanvallen door is er meestal helemaal geen hoest.

  • Het is meestal erger in de nacht.

  • Sommige mensen voelen in de vroege stadia een matige tot ernstige algemene zwakte.

  • Help uw arts om het te diagnosticeren door een aanval op een smartphone op te nemen.

Detail over symptomen van kinkhoest

 Het duurt 2 weken om op te komen

Aparte pagina over vroege symptomen in meer detail

Kinkhoest (pertussis) in een herkenbare vorm komt gedurende een periode van 2 weken voor. Het begint meestal als een zere keel met een mild gevoel van vermoeidheid en onwel zijn. Misschien ook enkele catarrale symptomen, zoals een verkoudheid. Er kan een droge hoest zijn.

Verstikkingshoest ontwikkelt zich

Binnen 2 of 3 dagen verandert het in een droge, "gewone" hoest. Dit houdt aan, maar kan de komende 7 tot 10 dagen komen en gaan. Dan kan de hoest een beetje productief worden door kleine hoeveelheden kleverig helder slijm. Incidentele intense aanvallen van verstikking hoesten beginnen op te treden.

Lichte koorts. Braken na een aanval

Koorts is meestal beperkt tot de eerste week en is slechts mild. Na het bovenstaande wordt het een meer verstikkende hoest die 1 tot 2 minuten duurt, vaak met braken, ernstige gezichtsverstopping en een gevoel of schijn van verstikking. 

Meestal goed betalen tussen aanvallen 

 Tussen deze aanvallen door lijkt de patiënt zich meestal prima te voelen. Deze verstikkingsaanvallen komen slechts twee keer per dag voor, of wel 50. Tussen de aanvallen door hoest de patiënt misschien helemaal niet. 'Gierend' is een geluid dat uit het strottenhoofd komt na een hoestkramp wanneer de patiënt plotseling weer in kan ademen.

Soms plakkerig slijm

Er kan een heel dik, plakkerig, helder slijm zijn. Het is soms vezelig. Het is ook gebruikelijk om veel speeksel te produceren na een hoestbui.

Slechts enkele mensen 'whoop'

Slechts ongeveer 50% van de patiënten 'whoop', maar dit is waar de naam vandaan komt. Het wordt uitgesproken als 'hoesthoest' en niet 'hoesthoest'. 

Soms enkele seconden niet kunnen ademen na een hoestaanval. Kan blauw worden

Soms stopt de patiënt met ademen na een zware hoestbui, lang genoeg om blauw te worden. Af en toe valt de patiënt ook flauw. Herstel is meestal echter snel en binnen een paar minuten weer normaal.

Gaat ongeveer 3 tot 8 weken mee als de verstikkingshoest zich heeft ontwikkeld

Het duurt minimaal 3 weken en kan vaak 3 maanden of zelfs langer aanhouden. In China wordt het de '100 dagen hoest' genoemd. het wordt nu in het Westen vaak de '100 dagen hoest' genoemd.

Sommige mensen die besmet raken met de kinkhoestbacterie, ontwikkelen de verstikkingshoest niet merkbaar en worden niet herkend. Het aantal dat op deze (subklinische) manier wordt beïnvloed, is niet nauwkeurig bekend, maar kan 5 keer zo veel zijn. Sommige van deze gevallen kunnen het waarschijnlijk doorgeven. Er zijn anderen (asymptomatisch) die het krijgen zonder merkbare symptomen. Ze kunnen er echter immuniteit van krijgen. Het is onzeker in hoeverre ze het zouden kunnen doorgeven.

Ga naar de behandelpagina

Diagnostische laboratoriumtests om kinkhoest te bevestigen

Er zijn verschillende berichten over het krijgen van de diagnose die u misschien nuttig vindt

Late symptomen

Het wordt langzaam beter gedurende een aantal weken met minder aanvallen

Het lost op door een langzame vermindering van het aantal verstikkingsaanvallen. Vanaf het moment dat het aantal aanvallen afneemt, tot het moment dat ze eindigen, kan het ongeveer 2 weken tot 2 maanden of meer zijn. Het gemiddelde geval duurt ongeveer 7 weken. Maar voor mensen die deze site bezoeken, gaat deze waarschijnlijk langer mee, omdat waarschijnlijk alleen ernstigere gevallen hier terecht komen.

Helemaal niet hoesten tussen aanvallen is het kenmerk van kinkhoest

Het cruciale punt voor klinische diagnose is aanvallen van ernstige verstikkingshoest, gescheiden door lange tussenpozen GEEN KOELEN. Er is een enorme variatie in ernst en duur van de ziekte. De meeste gevallen worden niet gediagnosticeerd omdat de arts de patiënt nooit hoest hoort en niet kan geloven dat het ernstig is zoals hem of haar wordt verteld. En luisteren met een stethoscoop duidt op normale longen bij kinkhoest.

Als kinkhoest weer terug lijkt te komen net wanneer je erover lijkt te komen, betekent dit meestal dat je net een virale hoest / verkoudheid hebt opgelopen. Het brengt de kinkhoest symptomen tijdelijk terug. Je bent niet besmettelijk voor kinkhoest in deze omstandigheden.

 

Daarom raad ik je aan om een ​​ernstige hoestaanval op een smartphone op te nemen of te filmen en je arts samen met de mijne te tonen afdruk voor artsen.

 Afdruk voor artsen ook in Frans

Tips voor gezondheidswerkers die een klinische diagnose stellen 

Er is een geanimeerde video uit Australië op YouTube die de mechanismen van schade door B. pertussis aan de luchtwegen illustreert. Hier is de link

Review

Deze pagina is beoordeeld en bijgewerkt door Dr. Douglas Jenkinson  25 juli 2021