De bovenstaande tabel vergelijkt de jaarlijkse incidenten in Europese landen in 2018

De bovenstaande tabel vergelijkt incidenten tussen landen
2017

 

Het aantal gevallen per 100,000 inwoners is een standaardmanier om de incidentie te meten. Het maakt vergelijking tussen verschillende populaties mogelijk.

Deze pagina probeert vergelijkingen tussen landen mogelijk te maken door officiële cijfers voor het laatste beschikbare jaar te tonen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de methoden voor het verzamelen van aantallen gevallen en hun diagnosemiddelen enorm verschillen tussen landen en vaak ook regio's binnen landen.

Het doel van deze pagina is om de verschillen en de moeilijkheid aan te tonen om dergelijke cijfers te gebruiken om de werkelijke incidentie van kinkhoest te beschrijven.

Deze grafieken en andere zijn te zien CDL Super Session.

Land

Gevallen per 100,000

Australië

Engeland

Verenigde Staten

Canada

Frankrijk

Nieuw Zeeland

Duitsland

Italië

Nederland

Noorwegen

Polen

Denemarken

50.3 (2018)

5.2 (2018)

4.1 (2018)

9.8 (2017)

Geen vergelijkbare gegevens verzameld

56.5 (2018)

15.3 (2014)

0.3 (2014)

47.9 (2014)

59.4 (2014)

5.5 (2014)

13.5 (2014)

Landen tellen waarschijnlijk op ten minste twee verschillende manieren. De eerste is de ouderwetse manier waarop een arts of verpleegkundige de ziekte diagnosticeert en wettelijk verplicht is om de relevante autoriteit te informeren die de informatie vervolgens doorstuurt naar een nationaal centrum dat bijhoudt.

Daarnaast kunnen landen laboratoriumbevestigingen van kinkhoestinfecties tellen. Veel landen beschouwen dit laatste als de gegevens die de voorkeur hebben.

Sommige landen verzamelen geen nationale statistieken, alleen regionale, die elk gegevens anders kunnen registreren.

Sommige landen zijn pas onlangs begonnen met het verzamelen van gegevens.

In Frankrijk is geen melding vereist. In plaats daarvan is er een netwerk van kinderartsen en bacteriologen in ziekenhuizen die de ziekte volgen en rapporteren aan het Pasteur Instituut.

Artsen in verschillende landen hebben een vrij verschillende houding ten opzichte van hun wettelijke meldingsplicht. 

Sommige van de bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de Rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding waarin alle Europese pertussis-gegevens voor elk land te zien zijn voor het laatste beschikbare jaar van 2014. 

 

Review

Bijgewerkt en beoordeeld door Dr. Douglas Jenkinson 29 oktober 2020