કાંટાળા ખાંસીના અવાજની રેકોર્ડિંગ્સ

બાળકો અને એક પુખ્ત વયના.

મેં કંટાળો ખાંસી વિશે એક પુસ્તક લખ્યું છે. વધુ જાણો.

કંટાળાજનક ખાંસીવાળા બાળકનો અવાજ જેમાં ખૂબ મોટેથી રુંધાય છે
કાંટાળી ખાવાથી એક બાળકનો અવાજ, થોડી માત્રામાં રુંધવું
કંટાળાજનક કફ વગરના બાળકનો અવાજ
તીવ્ર રુંવાટીવાળું ઉધરસની ખેંચાણ સાથે પુખ્ત વયના. જો તમને નાજુક લાગતી હોય તો સાંભળવાની કાળજી લો!

તમે શોધી શકો છો લક્ષણો પાનું ઉપયોગી પણ. બધા લક્ષણો ત્યાં વર્ણવેલ છે.

તમને ડૂબતી ઉધરસ મળી શકે છે ઝાંખી હોમ પેજ પર

તમને પણ મળે તેવી સંભાવના છે સ્વ નિદાન પાનું મદદરૂપ 

તેમજ નીચે સૂચિબદ્ધ વિવિધ બ્લોગ્સ જેમાં હું લોકોને નિદાન કરવામાં સહાય કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

આ પૃષ્ઠની સમીક્ષા અને દ્વારા અપડેટ કરવામાં આવ્યું છે ડગ્લાસ જેનકિન્સન ડો  19 જુલાઈ 2021