Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τα ετήσια περιστατικά στις ευρωπαϊκές χώρες το 2018

Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τα περιστατικά μεταξύ χωρών
2017

 

Ο αριθμός των περιπτώσεων ανά 100,000 πληθυσμούς είναι ένας τυπικός τρόπος μέτρησης της επίπτωσης. Επιτρέπει σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών.

Αυτή η σελίδα προσπαθεί να επιτρέψει συγκρίσεις μεταξύ χωρών, δείχνοντας επίσημα στοιχεία για το τελευταίο διαθέσιμο έτος.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι μέθοδοι συλλογής των περιπτώσεων και των μέσων διάγνωσής τους ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών και συχνά και σε περιοχές εντός των χωρών.

Ο σκοπός αυτής της σελίδας είναι να καταδείξει τις διαφορές και τη δυσκολία χρήσης τέτοιων αριθμών για να περιγράψει την πραγματική συχνότητα εμφάνισης κοκκύτη.

Αυτά τα διαγράμματα και άλλα μπορούν να δουν εδώ

Χώρα

Περιπτώσεις ανά 100,000

Australia

Αγγλία

ΗΠΑ

Canada

Γαλλία

New Zealand

Germany

Italy

Ολλανδία

Norway

Poland

Denmark

50.3 (2018)

5.2 (2018)

4.1 (2018)

9.8 (2017)

Δεν συλλέχθηκαν συγκρίσιμα δεδομένα

56.5 (2018)

15.3 (2014)

0.3 (2014)

47.9 (2014)

59.4 (2014)

5.5 (2014)

13.5 (2014)

Οι χώρες ενδέχεται να υπολογίζουν τις περιπτώσεις με δύο τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον είναι ο παλιομοδίτικος τρόπος γιατρού ή νοσοκόμου που διαγνώσκει την ασθένεια και είναι νομικά υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια αρχή η οποία διαβιβάζει έπειτα τις πληροφορίες σε ένα εθνικό κέντρο το οποίο κρατά μετρά.

Παράλληλα με αυτό ή επιπλέον, οι χώρες μπορούν να μετρήσουν εργαστηριακές επιβεβαιώσεις μόλυνσης από κοκκύτη. Πολλές χώρες θεωρούν τις τελευταίες ως τα προτιμότερα στοιχεία.

Ορισμένες χώρες δεν συλλέγουν εθνικές στατιστικές, μόνο περιφερειακές, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να καταγράφει δεδομένα διαφορετικά.

Ορισμένες χώρες μόλις άρχισαν τη συλλογή δεδομένων.

Δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης στη Γαλλία. Αντ 'αυτού υπάρχει ένα δίκτυο παιδίατρων και βακτηριολόγων σε νοσοκομεία που παρακολουθούν την ασθένεια και αναφέρουν στο Ινστιτούτο Pasteur.

Οι γιατροί σε διάφορες χώρες έχουν πολύ μεταβλητή στάση απέναντι στη νόμιμη υποχρέωση κοινοποίησης. 

Ορισμένα από τα παραπάνω δεδομένα λαμβάνονται από το Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όπου όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τα κοκκύτη για κάθε χώρα μπορούν να εμφανιστούν για το τελευταίο διαθέσιμο έτος του 2014. 

 

Βαθμολογία Κριτικής

Ενημερώθηκε και εξετάστηκε από Δρ Douglas Jenkinson 29 2020 Οκτωβρίου