Hi ha hagut un ressorgiment de la tos ferina?

Alguns països han notat un ressorgiment dels casos de tos ferina des del 2005 aproximadament i sobretot el 2011-12. Informe OMS SAGE 2016

S’inclouen els EUA, Austràlia, Nova Zelanda i el Regne Unit.

Dinamarca no ha experimentat un ressorgiment (tot i que actualment sembla patir brots. Octubre de 2019), tampoc els països que han continuat utilitzant la vacuna contra les cèl·lules senceres.

Molta gent, inclòs jo, penso que la major part, si no la totalitat, de l’augment és el resultat d’una millor consciència. Aquest lloc web, per exemple, ajuda les persones a entendre la tos ferina des del 2000.

També és important la fàcil confirmació mitjançant proves de sang o líquids orals o proves de PCR que es van popularitzar al mateix temps que el suposat ressorgiment a mitjans dels anys noranta.

Abans del diagnòstic de ressorgiment, depenia principalment que un metge ho confirmés. La majoria no tenien coneixements per fer-ho o pensaven que no calia notificar-ho tret que es confirmés. Passat aquest temps, es va fer una simple prova del laboratori.

La vacuna acel·lular utilitzada per tots els països anteriors ha estat culpable del ressorgiment durant aproximadament 20 anys.

La vacuna acel·lular no és tan duradora i pot permetre que s’estengui amb més facilitat.

El jurat encara no sap si ara hi ha significativament més casos. És probable que sempre hi fos, però ningú comptava correctament.

Crítica

Aquesta pàgina ha estat revisada i actualitzada per Dr. Douglas Jenkinson 16 agost 2020